Bogen Fiskeri AS | Fersk fisk fra norskekysten
6
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Fersk fisk fra

norskekysten

 908 73 292

Ansatte

Selskapet har totalt 4 ansatte og verksemda er i tillegg ei opplæringsbedrift som tek inn lærlingar innan fiske og fangst etter søknad.

Ledige stillingar

Selskapet har for tida ingen ledige stillingar, men det er fullt mogleg å komme med ein open søknad om arbeid.

Av bakgrunn bør ein ha fiskerifagleg kompetanse, samt god teknisk og nautisk bakgrunn. For å få arbeid i verksemda er det eit krav om at ein er i god fysisk form, har sunne innteresser, er positivt innstillt og er i stand til å jobbe effektivt over lengre perioder. Åpne søknader verte behandla konfidensielt.

Om oss

Bogen fiskeri AS er heimehøyrande på Glesvær i Hordaland fylke. Selskapet eig fiskefartøyet M/S Bogasund og er medeigar i selskapet P/R Bogafisk ANS som eig sjarken M/K Bogafisk.

Eigaren av Bogen fiskeri AS har drive fiskeriverksemd sidan begynnelsen av 1980 tallet der staden Bogen på Glesvær har vore utgangspunktet. For øvrig har det vore drive fiskeri frå Glesvær sidan steinalderen.

Total årleg fangst av sjømat for fartøya som Bogen Fiskeri AS disponera er på om lag 800 tonn, der dei viktigaste fiskeslaga er torsk, sild, makrell og blåkveite.
Fangstområde er i område frå Glesvær til Shetland og Tromsøflaket. Selskapet er i stadig utvikling.

kontakt

 

Bogen Fiskeri AS
Myraklakkjen 20a
5381 Glesvær
Telefon
908 73 292
Epost
bogenfiskeri@gmail.com

© 2017 Bogen Fiskeri AS. All rights reserved | Utviklet av iFlex AS